Bouwtechnische Keuringen

Home /  Diensten /  Bouwtechnische Keuringen

Bouwtechnische Keuringen

 

Een bouwtechnische keuring geeft inzicht in de bouwkundige staat, het onderhoud, de eventuele gebreken en de kosten van het in goede staat brengen of houden van een pand. Zeker bij oudere panden is een dergelijke keuring aan te raden.
Onder een bouwtechnische keuring valt een groot aantal verschillende soorten keuringen die – afhankelijk van de vraag – kunnen worden uitgevoerd.
Het doel is de staat van de woning/het gebouw/de installatie vast te stellen.
De rapportage van een bouwtechnische keuring bevat altijd een herstel advies.
Voor bijzondere situaties zijn er de diverse specialistische bouwkundige keuringen:

  • Aan- of verkoopkeuring
  • Infrarood thermografie
  • Dakinspecties
  • Gevelinspectie

Aan- of verkoopkeuring
De koper van een huis heeft een onderzoeksplicht: hij moet informatie inwinnen over de staat van het huis.
De verkoper heeft echter ook een vergaande plicht: de informatieplicht. Dit houdt in dat hij de koper zo volledig mogelijk moet informeren over het huis.
Aan- of verkoopkeuringen worden ook wel Bouwkundige Kwaliteitskeuringen (BKK’s) genoemd.
Omdat de adviseurs van Bouwcentrum Advies tijdens de keuring met speciale meetapparatuur werken, zullen bepaalde verborgen gebreken eerder zichtbaar zijn dan bij de gebruikelijke aankoopkeuringen die uitsluitend ‘op het oog’ worden uitgevoerd.

Infrarood thermografie
Met een infrarood camera kunnen temperatuurverschillen geconstateerd worden. Hierdoor kunnen diverse soorten schades onderzocht worden. Het betreft onder andere vochtproblemen en schimmelvorming, scheurvorming in parket, verkleuringen in pvc of marmoleumachtige vloerafwerkingen.

Dakinspecties
Vooral eigenaren van bedrijfspanden en verenigingen van eigenaren (VVE’s) vragen om dergelijke inspecties, omdat hiermee door een onafhankelijke adviseur de staat van het dak wordt beoordeeld.
De opdrachtgever krijgt een beeld van de technische staat van het dak en een advies over de verwachte restlevensduur.

Gevelinspecties
Bij deze inspecties wordt met een endoscoop in de gevel gekeken en wordt de staat van deze gevel en daarin aanwezige constructiedelen beoordeeld.

Onafhankelijk onderzoek is uw winst!

Neem contact met ons op

Schiekade 830
Postbus 299
3000 AG Rotterdam

+31 (0)10 243 01 76

info@bouwcentrum-advies.nl

Tags

# Bouwadvies Centrum
# Schade onderzoek
# Bouwtechnische keuringen
# Bouwfysica
# Binnenklimaat
# Expertisecentrum
# Rotterdam