Bouwtechnische Keuringen

Home /  Diensten /  Bouwtechnische Keuringen

Bouwtechnische Keuringen

 

Een bouwtechnische keuring geeft inzicht in de bouwkundige staat, het onderhoud, de eventuele gebreken en de kosten van het in goede staat brengen of houden van een pand. Zeker bij oudere panden is een dergelijke keuring aan te raden.
Onder een bouwtechnische keuring valt een groot aantal verschillende soorten keuringen die – afhankelijk van de vraag – kunnen worden uitgevoerd.
Het doel is de staat van de woning/het gebouw/de installatie vast te stellen.
De rapportage van een bouwtechnische keuring bevat altijd een herstel advies.
Voor bijzondere situaties zijn er de diverse specialistische bouwkundige keuringen:

  • Aan- of verkoopkeuring
  • NHG-Keuring,
  • Infrarood thermografie
  • Dakinspecties
  • Onderzoek betonrot
  • Gevelinspectie
  • Controle wapening
  • Installaties
  • Bouwakoestiek

Aan- of verkoopkeuring
De koper van een huis heeft een onderzoeksplicht: hij moet informatie inwinnen over de staat van het huis.
De verkoper heeft echter ook een vergaande plicht: de informatieplicht. Dit houdt in dat hij de koper zo volledig mogelijk moet informeren over het huis.
Aan- of verkoopkeuringen worden ook wel Bouwkundige Kwaliteitskeuringen (BKK’s) genoemd.
Omdat de adviseurs van Bouwcentrum Advies tijdens de keuring met speciale meetapparatuur werken, zullen bepaalde verborgen gebreken eerder zichtbaar zijn dan bij de gebruikelijke aankoopkeuringen die uitsluitend ‘op het oog’ worden uitgevoerd.

NHG-keuring
Dit een aankoopkeuring, opgesteld volgens een voorgeschreven format, die nodig is voor het verkrijgen van een Nederlandse Hypotheek Garantie.

Infrarood thermografie
Met een infrarood camera kunnen temperatuurverschillen geconstateerd worden. Hierdoor kunnen diverse soorten schades onderzocht worden. Het betreft onder andere vochtproblemen en schimmelvorming, scheurvorming in parket, verkleuringen in pvc of marmoleumachtige vloerafwerkingen.

Dakinspecties
Vooral eigenaren van bedrijfspanden en verenigingen van eigenaren (VVE’s) vragen om dergelijke inspecties, omdat hiermee door een onafhankelijke adviseur de staat van het dak wordt beoordeeld.
De opdrachtgever krijgt een beeld van de technische staat van het dak en een advies over de verwachte restlevensduur.

Onderzoek betonrot
Is er in uw woning of appartementen sprake van complexe schade roestschade en/of afbrokkelend beton aan betonnen constructiedelen, dan is een specialistisch onderzoek naar eventueel aanwezige betonrot noodzakelijk.
Het verschil kunnen zien tussen betonrot en rot beton is hierbij essentieel, omdat hierdoor direct de wijze van herstel en dus de herstelkosten worden beïnvloed.

Gevelinspecties
Bij deze inspecties wordt met een endoscoop in de gevel gekeken en wordt de staat van deze gevel en daarin aanwezige constructiedelen beoordeeld.

Controle op aanwezige wapening
Schade en scheurvorming in beton kan veroorzaakt worden doordat wapening niet aanwezig is of op de verkeerde plaats is aangebracht.
Wanneer u als aannemer een sparing moet maken in een vloer met voorspanwapening is het goed de plaats van deze voorspanwapening te laten bepalen door Bouwcentrum Advies voordat de sparing gezaagd wordt.

Installaties
Door het aanbrengen van moderne installaties kunnen onvoorspelbare klimaatproblemen ontstaan. Door het meten van temperatuur en luchtsnelheden, maar ook temperatuur en vochtgehalte in de lucht, kan het functioneren van installaties als WTW, mechanische ventilatie, vloerverwarming etc, onderzocht worden.

Bouwakoestiek
Het op de juiste wijzen meten van luchtgeluid- en contactgeluidisolatie is een specialisme. Bouwcentrum advies beschikt over de kennis waarmee geluidhinder onderzocht kan worden.

Onafhankelijk onderzoek is uw winst!

Neem contact met ons op

Schiekade 830
Postbus 299
3000 AG Rotterdam

+31 (0)10 243 01 76

info@bouwcentrum-advies.nl

Tags

# Bouwadvies Centrum
# Schade onderzoek
# Bouwtechnische keuringen
# Bouwfysica
# Binnenklimaat
# Expertisecentrum
# Rotterdam