Schadeonderzoek

Home /  Diensten /  Schadeonderzoek

Schadeonderzoek

Niet alleen technische en esthetische schades worden door Bouwcentrum Advies onderzocht, maar ook de financiële schade die door een slechte uitvoering wordt geleden.
Om die reden wordt Bouwcentrum Advies regelmatig door rechtsbijstandverzekeraars ingeschakeld als deskundige en in rechtszaken als onafhankelijk deskundige.

De beoordelingen worden uitgevoerd op basis van beschikbare normen, beoordelingsrichtlijnen (BRL’s) uitvoeringsrichtlijnen (URL’s).

Bouwcentrum Advies heeft o.m. expertise op de volgende terreinen:

 • Astbest
 • Betonrot
 • Houtworm
 • Houtrot
 • Isolatie
 • Scheurvorming metselwerk
 • Mechanische ventilatie
 • Funderingen
 • Vochtproblemen
 • Astbest
 • Zwamvorming

Verschillende materialen van voor 1980 bevatten asbestvezels. Het constateren of er sprake is van astbest moet aan de hand van analyse van een getrokken monster plaatsvinden.

Betonrot
Betonrot is een chemische aantasting van beton. Of werkelijk sprake is van betonrot of van rot beton maakt veel verschil bij herstel en de kosten daarvan.
Kwaaitaal

Houtworm, boktor
Het constateren van houtaantastingen en ernst daarvan is essentieel voor de staat van houtconstructies. Sommige kevers kunnen de constructie volledig ruïneren, andere zijn beperkt in hun schadeontwikkeling.
houtworm

Houtrot

Houtrot wordt veroorzaakt door schimmels. Dit kan variëren van blauwrot via witrot tot bruinrot met als extremen de verschillende zwammen.
Het in een vroeg stadium constateren dat mogelijk sprake is van een aantasting kan de omvang van de schade beperken.
schadeonderzoek-3

Isolatie
Isolatie moet altijd zorgvuldig aangebracht worden. Wanneer dit niet gebeurt, kunnen schades ontstaan als lekkages, schimmelvorming of koudebruggen. Het constateren of isolatie niet goed is aangebracht is mogelijk met infrarood thermografie.

Scheurvorming metselwerk

Scheurvorming in metselwerk is een veel voorkomend probleem dat verschillende oorzaken kan hebben. Zo kunnen scheuren ontstaan door heiwerkzaamheden op korte afstand van het metselwerk. Ook is het mogelijk dat constructieve en materiaalproblemen de oorzaak zijn van zich ontwikkelende scheuren.
Daarnaast kan foutieve uitvoering een rol spelen.
schadeonderzoek-2

WTW en mechanische ventilatie

Moderne ventilatiesystemen kunnen in woningen aanzienlijke schades opleveren.
Bij het onderzoek van deze schades wordt het klimaat gecontroleerd. Als er mogelijk sprake is van bewonersgedrag wordt een duurmeting uitgevoerd. Hierbij wordt gedurende een aantal dagen meetapparatuur geplaatst die het klimaat zichtbaar maakt.

Funderingen
Funderingen kunnen door diverse oorzaken schades laten ontstaan.
Bekend zijn de problemen met paalrot bij houten paalfunderingen. Maar ook bij fundaties op staal kunnen schades ontstaan die de waarde van het pand aanzienlijk kunnen verlagen.

Zwamvorming
zwamvorming

Vochtproblemen
Schade door vocht kan zich op veel verschillende manieren manifesteren, zoals verkankerde stuclagen, schimmelvorming maar ook als zoutuitbroeiingen.
Een ongelukkige combinatie van materialen kan zelfs ettringietvorming of vorstschade opleveren. Onafhankelijk onderzoek en advies is daarvoor essentieel.

Vochtmeting

 

 

Neem contact met ons op

Schiekade 830
Postbus 299
3000 AG Rotterdam

+31 (0)10 243 01 76

info@bouwcentrum-advies.nl

Tags

# Bouwadvies Centrum
# Schade onderzoek
# Bouwtechnische keuringen
# Bouwfysica
# Binnenklimaat
# Expertisecentrum
# Rotterdam