Schadeonderzoek

Home /  Diensten /  Schadeonderzoek

Schadeonderzoek

Niet alleen technische en esthetische schades worden door Bouwcentrum Advies onderzocht, maar ook de financiële schade die door een slechte uitvoering wordt geleden.
Om die reden wordt Bouwcentrum Advies regelmatig door rechtsbijstandverzekeraars ingeschakeld als deskundige en in rechtszaken als onafhankelijk deskundige.

De beoordelingen worden uitgevoerd op basis van beschikbare normen, beoordelingsrichtlijnen (BRL’s) uitvoeringsrichtlijnen (URL’s).

Bouwcentrum Advies heeft o.m. expertise op de volgende terreinen:

  • Houtworm
  • Houtrot
  • Isolatie
  • Scheurvorming metselwerk
  • Vochtproblemen
  • Astbest
  • Zwamvorming

Houtworm, boktor
Het constateren van houtaantastingen en ernst daarvan is essentieel voor de staat van houtconstructies. Sommige kevers kunnen de constructie volledig ruïneren, andere zijn beperkt in hun schadeontwikkeling.
houtworm

Houtrot

Houtrot wordt veroorzaakt door schimmels. Dit kan variëren van blauwrot via witrot tot bruinrot met als extremen de verschillende zwammen.
Het in een vroeg stadium constateren dat mogelijk sprake is van een aantasting kan de omvang van de schade beperken.
schadeonderzoek-3

Isolatie
Isolatie moet altijd zorgvuldig aangebracht worden. Wanneer dit niet gebeurt, kunnen schades ontstaan als lekkages, schimmelvorming of koudebruggen. Het constateren of isolatie niet goed is aangebracht is mogelijk met infrarood thermografie.

Scheurvorming metselwerk

Scheurvorming in metselwerk is een veel voorkomend probleem dat verschillende oorzaken kan hebben. Zo kunnen scheuren ontstaan door heiwerkzaamheden op korte afstand van het metselwerk. Ook is het mogelijk dat constructieve en materiaalproblemen de oorzaak zijn van zich ontwikkelende scheuren.
Daarnaast kan foutieve uitvoering een rol spelen.
schadeonderzoek-2

Zwamvorming
zwamvorming

Vochtproblemen
Schade door vocht kan zich op veel verschillende manieren manifesteren, zoals verkankerde stuclagen, schimmelvorming maar ook als zoutuitbroeiingen.
Een ongelukkige combinatie van materialen kan zelfs ettringietvorming of vorstschade opleveren. Onafhankelijk onderzoek en advies is daarvoor essentieel.

Vochtmeting

 

 

Neem contact met ons op

Schiekade 830
Postbus 299
3000 AG Rotterdam

+31 (0)10 243 01 76

info@bouwcentrum-advies.nl

Tags

# Bouwadvies Centrum
# Schade onderzoek
# Bouwtechnische keuringen
# Bouwfysica
# Binnenklimaat
# Expertisecentrum
# Rotterdam