Vocht en Schimmel Expert

Home /  Diensten /  Vocht en Schimmel Expert

Specialist bij Schimmel en Vochtproblematiek

Bepaalde soorten schimmel in huis zijn slecht voor de menselijke gezondheid. Ze ontstaan door vochtproblemen en zijn, in sommige gevallen, zelfs als zeer ernstig aan te merken. Onderzoek naar schimmelvorming is belangrijk voor een goed binnen klimaat.
Bouwcentrum Advies doet gedegen onderzoek naar het binnen klimaat.

Onderzoek naar schimmelvorming

Schimmels maken onderdeel uit van ons leefklimaat. We hebben schimmels die daar een positieve invloed op hebben, maar er zijn ook schimmels die een negatieve invloed hebben op onze gezondheid. Zelfs een overmaat aan schimmels met een positieve invloed kunnen op termijn een negatief effect op onze gezondheid en ons leefklimaat hebben. Laat de professionals van Bouwcentrum onderzoek doen naar schimmelvorming in uw woning of kantoor.

Hoe ontstaat schimmelvorming?

Schimmelvorming wordt veroorzaakt door een verstoorde vochtbalans met als voorwaarde de aanwezigheid van organisch materiaal. In de kern is er altijd sprake van een vochtprobleem. Wanneer er sprake is van schimmelvorming, ontstaan er sporen in de lucht die slecht zijn voor het leefklimaat binnenshuis. Ook andere organismen als huisstofmijt, zilvervisjes kunnen bijdragen aan een slecht binnen klimaat. Mogelijke klachten zijn ademhalingsmoeilijkheden en het ontstaan van allergieën.

Hoe doen we onderzoek naar schimmelvorming?

Bouwcentrum heeft zich gespecialiseerd in onderzoek van schimmel en vochtproblemen en kan u helpen bij onderzoek om de problemen in kaart te brengen. Wij onderzoeken niet alleen maar geven u ook advies om het binnen milieu te verbeteren. Afsluitend van het onderzoek ontvangt u onze bevindingen met conclusie en advies. Ons onderzoek met advies moet u verder brengen en problemen helpen oplossen.

Werkwijze

Op basis van (telefonisch) verstrekte informatie wordt een offerte opgesteld.
Na opdracht wordt een onderzoek in de woning uitgevoerd.
Na afloop van het onderzoek ontvangt U als opdrachtgever een overzichtelijk rapport.
In dit rapport staat een verslag van de waarnemingen, inclusief foto’s en meetgegevens, relevante tekeningen en grafieken.
Het beschrijft hoe wij vanuit onze waarnemingen en metingen via analyses tot onze conclusies zijn gekomen.
Daarna volgt altijd een praktisch hersteladvies, zodat u weet waar u aan toe bent.

Kortom

Onafhankelijk onderzoek in de woning.
Rapport met toelichting en oplossingen.

Neem contact met ons op

Schiekade 830
Postbus 299
3000 AG Rotterdam

+31 (0)10 243 01 76

info@bouwcentrum-advies.nl

Tags

# Bouwadvies Centrum
# Schade onderzoek
# Bouwtechnische keuringen
# Bouwfysica
# Binnenklimaat
# Expertisecentrum
# Rotterdam